Şenel Çoruhlu T., Çepni S., "Kavramsal değişim pedagojileri ile zenginleştirilmiş 5E modelinin öğrenci kavramsal değişimi üzerine etkisinin değerlendirilmesi: “Kuyruklu Yıldız”, “Yıldız Kayması” ve “Meteor” örneği", Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.41, ss.139-155, 2015