Ayvaci H.Ş., Şenel Çoruhlu T., "Fiziksel ve kimyasal değişim konularındaki kavram yanılgılarının düzeltilmesinde açıklayıcı hikaye yönteminin etkisi ", Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.93-104, 2009