Ayvaci H.Ş., Şenel Çoruhlu T., "Fen ve teknoloji dersi proje tabanlı öğretim uygulamasında ilköğretim öğrencilerinin karşılaştıkları güçlükler", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.43-59, 2010