Çepni S., Şenel Çoruhlu T., "Güneş Sistemi ve Ötesi: Uzay Bilmecesi” Ünitesinde Zenginleştirilmiş 5E Öğretim Modeline Uygun Hazırlanan Öğrenme Ortamlarının Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi", Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.343-369, 2014