Köse S., Cora Ö.N., Sofuoğlu H., "Mikro İmalat Yöntemiyle Yüzey Şekilendirmenin Dental İmplant Uygulamalarındaki Osseointegrasyona Etkisi", VII. Ulusal Biyomekanik Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 16-18 Ekim 2014, ss.221-227