Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Karal Y., Şilbir L., Bahçekapili E., Atasoy M., "İşitme Engelli Bireyler için Grafik Sembollerle Oluşturulmuş Öğrenme Materyalleri", Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, vol.3, pp.9-19, 2014 (Link)
Karal Y., Karal H., Coşar A.M., Altun T., Şilbir L., Bahçekapili E., et al.,"Designing learning materials within the framework of the ALIS-T project: Story telling activities for hearing impaired individuals.", The Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI), vol.5, pp.114-128, 2014 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Atasoy M., Bahçekapili E., Karal H., "İşitme Engelliler Sınıf Öğretmenlerinin Ders Süreçlerine Teknolojik Destek; Alisyazar", 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2017, vol.1. Baskı, pp.121-122 (Link) (Özet) (Abstract)
Atasoy M., "İşitme Engelli Öğrenciler İçin Grafik Sembollerle Desteklenmiş Animasyon Geliştirme Süreci", 3. International Eurasian Educational Research Congress, MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, pp.103-104 (Link)
Atasoy M., "İşitme Engelliler Öğretmenleri İçin Öğretim Materyali Hazırlama Ortamın Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesi:ALİSYAZAR", 3. International Eurasian Educational Research Congress, MUĞLA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, pp.109-110 (Link)
Karal H., Şilbir L., Karal Y., Coşar A.M., Altun T., Atasoy M., et al.,"İşitme Engelli Bireylerin Fonolojik Gelişimlerinin Sözcük Yazma Becerileri Üzerine Etkisi: Çözüm Önerisi Olarak Teknoloji", International Computer & Instructional Technologies Symposium, AFYON, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2015, pp.109-109 (Link)
Karal H., Şilbir L., Karal Y., Coşar A.M., Bahçekapili E., Atasoy M., "GRAFİK SEMBOLLERİ TEMEL ALAN TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRENME ORTAMLARININ İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN CÜMLE KURMA BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ", International Eurasian Educational Research, ANKARA, TÜRKIYE, 8-10 Haziran 2015, pp.1294-1294 (Link)