Karadeniz Teknik Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tüysüz M., "Deniz Ticaret Hukukunda Staryanın Başlaması", Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.XVI, ss.37-69, 2012
Tüysüz M., "Deniz Ticaret Hukukunda Hazırlık İhbarı", Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.XIV, ss.313-452, 2010
Tüysüz M., "Geleneksel Kültürel Eser Sahiplerine Eserleri Üzerinde Fikri Hak Tanıma", Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, cilt.XXIII, ss.255-284, 2006
Tüysüz M., "Geleneksel Bilgiler Üzerindeki Fikri Mülkiyet Hakkının Korunması", Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekebet Hukuku Dergisi, cilt.6, ss.19-46, 2006
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Tüysüz M., "Sermaye Piyasası Hukukunda Varlığa/İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetleştirme", yetkin, ANKARA, 2011
Tüysüz M., "Fikri Mülkiyet Hakları Çerçevesinde Yeni Bitki Çeşitleri Üzerindeki Islahçı Hakkı", yetkin, ANKARA, 2007
Tüysüz M., "Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu Çerçevesinde Fikri Haklar Üzerindeki Sözleşmeler", yetkin, ANKARA, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Karadeniz Teknik Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi